Optimaal resultaat door expertise en samenwerking

Plexus Amsterdam is een maatschap van fysiotherapeuten en manueel therapeuten met grote kennis van en ervaring met de behandeling van orthopedische aandoeningen. Wij willen patiënten snel en blijvend klachtenvrij maken en hen een zo optimaal mogelijk behandelplan bieden. Daarom werken wij nauw samen met andere disciplines en specialisten die bijdragen aan een duurzaam herstel van orthopedische aandoeningen.

Zorgmanagement

Binnen ons team zorgen de korte lijnen en duidelijke communicatie voor een optimaal zorgoverzicht en behandelplan. Indien nodig verwijzen we patiënten door naar andere disciplines voor aanvullende zorg of begeleiding. Ook in dat geval blijven wij verantwoordelijk voor het zorgmanagement. Wij verzorgen de rapportages naar en overleggen met verwijzende artsen en bedrijfsartsen. Wij coördineren doorverwijzingen naar specialisten in het ziekenhuis en het aanvragen van aanvullend onderzoek, zoals röntgendiagnostiek en echografie.

Gekwalificeerde therapeuten

Alle fysiotherapeuten en manueel therapeuten die werkzaam zijn bij Plexus Fysiotherapie Amsterdam staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Kwaliteitswaarborgen

Naast interne scholing en kennisdeling, volgen onze medewerkers regelmatig opleidingen en cursussen op hun vakgebieden.

Wij houden de kwaliteit van ons handelen op een zo hoog mogelijk niveau door middel van:

  • onderzoek naar de effecten van onze therapie
  • evaluatie van meetbare behandelgegevens
  • patiëntenbesprekingen
  • testen / meten aan het begin, tijdens en na elke behandeling

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Plexus - Great
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Plexus - Spui
Binnenstad - Centrum
020 - 673 71 68
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Plexus - Kensho
Czaar Peterbuurt - Oost
020 - 303 82 22
Plexus - Minerva
Olympiaplein 99 - Zuid
020 - 66 26 192
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.