HUISREGELS

Huisregels Plexus Amsterdam

 1. Aanmelden - Bij uw aanmelding wordt gevraagd naar uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer), uw verzekering en - indien van toepassing - de verwijsbrief van uw (huis)arts. Wij zijn verplicht om uw Burgerservicenummer in onze administratie te verwerken.
 2. Eerste bezoek - U wordt verzocht uw actuele verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) mee te nemen tijdens uw eerste bezoek.
 3. Eerste behandeling - Tijdens de eerste behandeling wordt een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Hierin zullen de therapievorm en het verwachte aantal behandelingen met u worden besproken.
 4. Tijdig afmelden - Bij verhindering dient u de afspraak - indien mogelijk - 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 5. Parkeren - Houd er bij het parkeren van uw auto, fiets of ander vervoermiddel rekening mee dat iedereen ongestoord zijn weg moet kunnen vervolgen.
 6. Omgang - Plexus Amsterdam stelt het op prijs wanneer er altijd een zitplaats beschikbaar is voor minder valide cliënten.
 7. Waardevolle spullen - Laat geen waardevolle eigendommen achter in de wachtruimte (aan de kapstok). Plexus Amsterdam is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in de panden.
 8. Lectuur in wachtruimte - Maakt u tijdens het wachten gebruik van de aangeboden lectuur, leg deze dan bij verlaten van de wachtruimte weer terug.
 9. Niet roken of eten - In de praktijk mag niet worden gerookt of gegeten.
 10. Calamiteiten - Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen op van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie.
 11. Hygiëne - Voor trainingen en behandelingen wordt u verzocht uw eigen handdoek mee te nemen. Draag tijdens het trainen makkelijke kleding, bij voorkeur sportkleding en (schone) sportschoenen. Wij verwachten van dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 12. Huisdieren - Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de praktijk. Hiervan uitgezonderd zijn dieren die u wegens uw handicap nodig heeft.
 13. Vergoeding - Bent u aanvullend verzekerd voor ziektekosten, dan worden fysiotherapie en manueel therapie vergoed. Bekijk vóór uw eerste bezoek de polisvoorwaarden om zeker te weten of en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Alleen bij een chronische indicatie (volgens de ‘chronische lijst’) wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Plexus Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de vergoeding.
 14. Klachtenregeling - Indien u niet tevreden bent of een klacht hebt over uw therapeut en zijn/haar behandeling of een klacht over een ander personeelslid, meld dit dan aan één van de leden van de maatschap van Plexus Amsterdam. Uw klacht zal conform de richtlijnen van het KNGF worden behandeld.

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Meer info
Plexus - Museumkwartier
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Meer info
Plexus - Spui
Centrum
Spuistraat 239/1
020 - 673 71 68
Meer info
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Meer info
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Meer info
Plexus - Jordaan
Jordaan
020 - 303 82 22
Meer info
Plexus - Minerva
Zuid
020 - 66 26 192
Meer info
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.