KLACHTENREGELING

Klachtenregeling KNGF

Ondanks al onze inzet en waarborgen voor goede zorg en service, kan het voorkomen dat u ontevreden over iets bent of zelfs een klacht wilt indienen. U kunt uw op- en aanmerkingen altijd bespreken met één van onze medewerkers of uw klacht per mail bij ons indienen: mail@plexusamsterdam.nl.

Als wij uw klacht niet naar wens hebben kunnen afhandelen, dan kunt u zich wenden tot de tuchtraad van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Plexus - Great
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Plexus - Spui
Binnenstad - Centrum
020 - 673 71 68
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Plexus - Kensho
Czaar Peterbuurt - Oost
020 - 303 82 22
Plexus - Minerva
Olympiaplein 99 - Zuid
020 - 66 26 192
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.