Onderzoek

Uw huisarts, uroloog, gynaecoloog, psycholoog, seksuoloog of verloskundige heeft u naar ons verwezen. Wij werken nauw samen met de verwijzer(s): er vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van de behandeling. Het is ook mogelijk ons zonder verwijzing te consulteren. In dat geval wordt er eerst een screening gedaan om te bepalen of uw klacht in aanmerking komt voor bekkenfysiotherapie. Om een behandelplan te kunnen opstellen, zal altijd eerst een uitgebreid vraaggesprek plaatsvinden om uw klachten in beeld te brengen. Vervolgens volgt, indien mogelijk, een fysiotherapeutisch bekkenbodemonderzoek, waarbij de functie van de bekkenbodemspieren in kaart wordt gebracht. Na het bekken­fysiotherapeutisch onderzoek krijgt u eerst uitleg over de bekkenbodem, de relatie van uw bekkenbodem tot de klachten en het behandelplan.

Bij een fysiotherapeutisch bekkenbodemonderzoek wordt de functie van uw bekkenbodemspieren onderzocht. Indien nodig en mogelijk wordt een inwendig onderzoek verricht. Zo wordt een indruk verkregen van de basisspanning, de spierkracht, het uithoudingsvermogen en de bewuste controle over uw bekkenbodem. Inwendig onderzoek vindt pas plaats na uitgebreide uitleg en met uw nadrukkelijke toestemming. Mocht u (nog) geen inwendig onderzoek of behandeling willen, dan vindt dit vanzelfsprekend ook niet plaats. In dat geval zullen we proberen de bekken­bodem­functie met een uitwendig onderzoek in kaart te brengen.

Myofeedbackonderzoek

Een aanvullende manier om de werking van de bekkenbodemspieren te onderzoeken is myofeedbackonderzoek. Dit is een vorm van inwendig handelen waarbij u zelf kunt aangeven of u dit wilt of niet. Tijdens het onderzoek wordt een meetinstrumentje (probe) in de vagina of anus gebracht. Met deze probe worden de spanning en werking van de bekkenbodem gemeten en zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. U wordt gevraagd uw bekkenbodem aan te spannen en te ontspannen. De activiteit van uw bekkenbodem verschijnt in de vorm van een grafiek op het beeldscherm. Het doel hiervan is de functie van de bekkenbodemspieren nog preciezer te kunnen beoordelen en om u zelf een beter inzicht te geven in de werking van uw bekkenbodem.

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Meer info
Plexus - Museumkwartier
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Meer info
Plexus - Spui
Centrum
Spuistraat 239/1
020 - 673 71 68
Meer info
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Meer info
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Meer info
Plexus - Jordaan
Jordaan
020 - 303 82 22
Meer info
Plexus - Minerva
Zuid
020 - 66 26 192
Meer info
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.