Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is één van de specialisaties binnen de Groepspraktijk Minerva. De therapie wordt gegeven door Loes Dehne, die sinds 1996 psychosomatisch fysiotherapeute is. Zij is aangesloten bij het KNGF en de NFP (Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek).

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die verband houden met psychische overbelasting (bijv. door hoge werkdruk, emotionele gebeurtenissen of conflicten). Meestal treden de lichamelijke klachten op de voorgrond, maar levert medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak op.

U kunt hierbij denken aan klachten zoals:

 • algehele vermoeidheid
 • spier- en gewrichtsklachten
 • hoofdpijn
 • buikklachten
 • benauwdheid, hyperventilatie, druk op de borst, hartkloppingen

Psychische klachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in:

 • prikkelbaarheid, gejaagdheid
 • slaapstoornissen
 • angst, onzekerheid
 • neerslachtigheid, somberheid
 • het gevoel niet meer te kunnen genieten en ontspannen

U kunt voor psychosomatische fysiotherapie worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts, specialist of psycholoog. Voor aanvang van de behandeling zal er eerst een gesprek en onderzoek plaatsvinden om uw klachten in kaart te brengen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld.

Het doel van de behandeling kan zijn:

 • inzicht krijgen in de oorzaak van uw klacht en in de factoren die mogelijk uw klachten instandhouden
 • aanleren van ontspanning en het bewust worden van uw adem
 • verfijnen van een gezond lichaamsgevoel en lichaambewustwording
 • bevorderen van het lijfelijk functioneren, waardoor uw zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed
 • opvoeren van uw belastbaarheid door gericht langzaam toenemende belasting
 • leren om op een andere manier met uw klachten om te gaan

De therapie kan bestaan uit:

 • bewegingstherapie: oefeningen, waarbij het ervaren van de beweging en het bewust worden van de relatie tussen het lichaam en de emotie voorop staan
 • ontspanningstherapie: het ervaren van het verschil tussen spanning en ontspanning en het aanleren van ontspanning
 • ademtherapie: ervaren en beïnvloeden van de koppeling tussen adem, emotie en gedrag
 • communicatieve massage, gericht op het bewust hanteren en ervaren van lichamelijk contact
 • gedragsmatige therapie, waarbij inzicht in de klachten en factoren die genezing in de weg staan en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden centraal staan.

Vergoeding: indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de psychosomatische therapie volledig vergoed.

Pijn bij bewegen of andere klachten?

Maak een afspraak op één van onze behandellocaties voor advies.

Behandellocaties in Amsterdam

Plexus - Saxen Weimarlaan
Willemspark - Oud Zuid
020 - 662 71 03
Meer info
Plexus - Museumkwartier
Museumkwartier - Oud Zuid
020 - 662 13 07
Meer info
Plexus - Spui
Centrum
Spuistraat 239/1
020 - 673 71 68
Meer info
Plexus - Fresh
De Pijp - Zuid
020 - 673 71 66
Meer info
Plexus - Lutmastraat
De Pijp
020 - 237 65 99
Meer info
Plexus - Jordaan
Jordaan
020 - 303 82 22
Meer info
Plexus - Minerva
Zuid
020 - 66 26 192
Meer info
KNGF
Al onze fysiotherapeuten en manueel therapeuten staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van beroepsvereniging KNGF.